Aangesloten lid organisaties

• Stichting Huan Le Chinezen

• Stichting Amalia

• Stichting Al Fajar

• Pakistaans Nederlandse Vriendenkring

• Stichting SadorSamenwerking

De projecten die wij ontwikkelen organiseren wij samen met andere organisaties,
bedrijven en instellingen. Dit doen wij onder meer met:

     • Lid organisaties
     • Stichting Meerwaarde
     • Maatvast
     • Gemeente Haarlemmermeer
     • Bureau Inzicht
     • Moskee
     • Raad van Kerken
     • Wijkraad Graan voor Visch
     • GGD
     • CJG
     • Politie
     • P-Team

Netwerken

     • Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten
     • Meerwaarde
     • Maatvast
     • Vluchtelingenwerk
     • Wijkraad Graan voor Visch
     • MoskeeCopyright by Stichting SMOMCreated by HiaOnline